Milieu

Toiletbox gebruikt enkel en alleen milieuvriendelijke, biologisch afbreekbare chemicaliën. Na gebruik worden deze chemicaliën gedeponeerd bij de gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ook de opvang en afvoer van fecaliën gebeurt op gecontroleerde wijze. De tankinhoud wordt geloosd bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

PDCB vrije urinoirblokjes

Huidige urinoirblokjes bevatten veelal 1,4- DichloorBenzeen (beter bekend als paradichloorbenzeen, pDCB). pDCB urinoirblokjes verdampen en lossen niet op. De damp kan bij inademing duizeligheid, zwakte of bloedarmoede veroorzaken. Per 1 september ´06 zijn er nieuwe EU richtlijnen met betrekking tot gevaarlijke stoffen welke pDCB in urinoirblokjes gaat verbieden.

Toiletbox werkt alleen nog maar met urinoirblokjes welke geen pDCB bevatten en voldoen aan de geldende richtlijnen. Het nieuwe urinoirblokje is wateroplosbaar en geeft een frisse citrus geur af!!

Dit urnoirblokje is voor meer dan 70% biologisch afbreekbaar. PDCB vrije urinoirblokjes zijn vriendelijk voor mens & milieu!!

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Wij bieden u de zekerheid van milieuvriendelijk en verantwoord tijdelijk sanitair